---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

ANALIZY FINANSOWE

Kiedy dokonać analizy finansowej?

- chcemy poznać przyczyny spadku zysku lub możliwości jego wzrostu,

- nie jest znany próg rentowności firmy,

- chcemy: dokonać oceny kondycji finansów,

- lub wydajności polityki finansowej,

- lub oceny inwestycji gospodarczych,

- i decyzji finansowych,

Główne rodzaje

- ocena majątku i kapitału oraz zdolności kredytowej /płatniczej przedsiębiorstwa,

- analiza wskaźnikowa: analiza struktury i dynamiki,

- analiza rentowności

- analiza wydajności/efektywności,

- analiza płynności finansowej.

- analiza zadłużenia i obsługi długu,

- wycena opłacalności inwestycji,

Forma współpracy w trakcie analizy finansowej.

Executive coaching

- forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typu executive coaching,

Szkolenie,

- przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji analizy finansowej w trakcie 2-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,

Szkolenie warsztatowe

- przekazanie wiedzy i narzędzi niezbędnych do przygotowania lub modyfikacji analizy finansowej połączone z pracą analizami podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania 3-5 dwudniowych spotkań zespołu,

Projekt doradczy

- przeprowadzenie niezbędnych analiz odbywa się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie przestawienia szczegółów opracowania,

Interim management

- zawansowana forma współpracy związana z przygotowaniem lub modyfikacją analizy finansowej oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zmian wynikających ze szczegółów analizy, więcej o projektach typu interim management,