---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Kiedy warto o nim myśleć ?

 1. Zarządzanie finansami może zabierać zbyt dużo czasu Właściciela lub Prezesa, co przyczyni się do zaniedbania głównej działalności biznesowej firmy,

 2. Brak sporządzania i analizowania w okresach miesięcznych sprawozdań finansowych (cash flow, bilans, rachunek zysków i strat),

 3. Bieżące regulowanie zobowiązań i rozwijanie prowadzonej działalności uniemożliwia niestabilna sytuacja firmy,

 4. Firma podejmuje znaczące inwestycje,

 5. Stawiany jest znak równości pomiędzy sprawozdawczością księgową a zarządzaniem finansami,

 6. Gdy, koszty zaangażowania osoby zajmującej się zarządzaniem finansami jest nieprzydatne lub zbyt drogie,

 7. Przyjmowane jest założenie, że ponoszone koszty działalności (w tym koszty finansowe) są na optymalnym poziomie,

 8. Przez firmą została podpisana przynajmniej jedna umowa kredytowa/leasingowa

Oferowane usługi.

 1. Ocena i klasyfikacja aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy w oparciu o analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych,

 2. Programy naprawcze, których celem jest ustabilizowanie sytuacji finansowej w perspektywie krótkoterminowej,

 3. Ustabilizowanie sytuacji finansowej w firmie dzięki programom naprawczym,

 4. Wprowadzenie systemu budżetowania i controlingu,

 5. Optymalizacja kosztów działalności,

 6. Optymalizacja pozycji bilansowych,

 7. Ocena sprawności i bezpieczeństwa obiegu towarów, dokumentów i pieniędzy,

 8. Analiza umów długookresowych pod kątem ponoszonych z tego tytułu kosztów,

 9. Audyt kredytowych umów finansowych (ocena warunków cenowych, dopasowanie do potrzeb, analiza zabezpieczeń),

 10. Renegocjacja umów finansowych i/lub negocjacja nowych, dopasowanie produktów i źródeł finansowania do potrzeb

 11. Pozyskiwanie finansowania

 12. Ocena rentowności produktów i grup produktów,

 13. Analiza finansowa która ma na celu dostosowanie zarządzania finansami do strategi firmy