---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

KARTA WYNIKÓW

Kiedy warto o niej myśleć?

  1. Zawsze, nawet wtedy gdy wydaję się, że firma jest w doskonałej sytuacji rynkowej oraz finansowej

  2. Na etapie opracowywania strategii firmy lub modyfikowania już istniejącej strategii

  3. Pozyskanie nowego finansowania (zebranie materiału informacyjnego dla instytucji finansowych, potencjalnych inwestorów, organów nadzorujących, itp.)

  4. Konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu zarządzania firmą (zmiana formy prawnej, dynamiczny rozwój, sukcesja, itp.)

  5. Jakie są główne etapy?

  6. Opracowanie strategii firmy lub zapoznanie się z już istniejącą strategią firmy

  7. Przygotowanie mapy celów – zidentyfikowanie zależności przyczynowo skutkowych dla czterech perspektyw

  8. Przygotowanie propozycji miar dla celów długoterminowych oraz określenie kluczowych