---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

STRATEGIA MARKETINGOWA

Kiedy warto o niej myśleć?

 1. Wyższa dynamika wydatków związanych z marketingiem w stosunku do dynamiki sprzedaży

 2. Przed wprowadzeniem na rynek nowych produktów/usług

 3. Przed uruchomieniem nowych kanałów sprzedaży produktów/usług

 4. Przed wejściem na nowe rynki pod względem geograficznym

 5. W sytuacji pojawienia się realnego ryzyka pojawienia się nowego konkurenta, substytutu produktu/usługi na rynek działania firmy

Jakie są główne etapy?

 1. Przeprowadzenie/zgromadzenie wyników badań marketingowych i ich analiza (Klienci, konkurencja, itp.)

 2. Segmentacja Klientów i wybór grupy docelowej Klientów (charakterystyka, potrzeby)

 3. Określenie przewagi nad konkurencją w odniesieniu do oferowanych produktów/usług

 4. Opracowanie założeń związanych z zarządzaniem marką oraz pozycją marki na rynku

 5. Określenie strategicznych produktów/usług

 6. Określenie strategicznych kanałów dystrybucji

 7. Określenie strategii cenowej

 8. Określenie strategicznych kanałów dotarcia z informacją o firmie i produktach/usługach do Klientów (plan marketingowy i struktura budżetowa)

 9. Wdrożenie strategii marketingowych – przygotowanie firmy do wdrożenia strategii marketingowych

Jaka forma współpracy?

 1. Executive coaching – współpraca polegających na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach executive coaching

 2. Szkolenia – szkolenia trwające 2-3 dni mające na celu przekazanie wiedzy oraz narzędzi niezbędnych do przygotowania nowej strategii marketingowej lub zmodyfikowania już istniejącej strategii marketingowej, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta, więcej o szkoleniach zarządzania strategicznego

 3. Warsztaty strategiczne – przekazanie wiedzy oraz narzędzi niezbędnych do przygotowania nowej strategii marketingowej lub zmodyfikowania strategii marketingowej już istniejącej w firmie połączone z pracą nad strategią Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, warsztaty takie są organizowane na zasadzie 3-5 spotkań dwudniowych z zespołem strategicznym

 4. Projekt doradczy – przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz przygotowanie strategii firmy lub modyfikacje już istniejącej strategii firmy przy zminimalizowanym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, jego udział jest wymagany jedynie na etapie podejmowania decyzji strategicznych

 5. Interim management – najbardziej zaawansowana forma współpracy polegająca na przygotowaniu strategii marketingowej firmy lub modyfikacja już istniejącej strategii marketingowej firmy oraz uczestniczenie we wdrażaniu zmian wynikających z przyjętej strategii marketingowej firmy, więcej o projektach interim management