---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Zarządzanie projektami - kiedy warto o tym myśleć ?

zawsze bez względu na sytuację w firmie,

przed realizacją kluczowych / strategicznych przedsięwzięć z punktu widzenia firmy

zbyt długi czas realizacji projektów inwestycyjnych (np. budowa lub rozbudowa zakładów produkcyjnych, itp.),

opóźnienia we wprowadzaniu nowych produktów na rynek,

przeciągające się wdrożenie zmian o charakterze modernizacyjnym (np. wdrożenie systemów informatycznych),

nieosiąganie zakładanych celów projektów lub brak możliwości oceny stopnia ich realizacji,

przekraczanie wartości zakładanych budżetów projektów,

problemy związane z przepływem informacji pomiędzy uczestnikami projektów,

opóźnienia w dostarczaniu produktów (produkcja jednostkowa) lub usług do Klienta,

Zarządzanie projektami - w czym możemy pomóc ?

analiza opracowanych projektów przed przystąpieniem do ich realizacji,

przygotowanie projektów (definiowanie celów projektu, dobór i system zarządzania zespołem projektowym, określanie zadań w projekcie, analiza ryzyka projektowego, przygotowanie harmonogramu projektu, wyznaczenie ścieżki krytycznej, opracowanie systemu monitorowania realizacji projektu),

prowadzenie projektów (monitorowanie realizacji projektu, raportowanie i zarządzanie zespołem projektowym),

opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania projektami w firmie,

analiza i ocena efektów zrealizowanych projektów,

pomoc w doborze narzędzi niezbędnych do zarządzania projektami.

Zarządzanie projektami - jaka forma współpracy ?

Executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typuexecutive coaching

Szkolenie- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie w trakcie 1-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,

Warsztaty- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania w zależności od wybranej tematyki,

Projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz prace merytoryczne nad projektem odbywają się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji,

Interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z merytorycznym przygotowaniem projektu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zaplanowanych zmian, więcej o projektach typu interim management,