---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

AUDYTY KREDYTOWE

Audyt kredytowy - kiedy warto o nim pomyśleć ?

umowy kredytowe/leasingowe etc. zostały podpisane i od tego momentu nikt do nich nie zaglądał,

umowy nie zostały dostarczone w terminie umożliwiającym przeanalizowanie ich treści przed podpisaniem,

przed przystąpieniem do podpisania nowych lub odnowienia dotychczasowych umów kredytowych / leasingowych etc.,

nie ma w przedsiębiorstwie procedur i struktur odpowiedzialnych za monitoring kosztów finansowych,

ponoszone są wysokie koszty finansowe,

Audyt kredytowy - jakie są główne etapy ?

analiza zapisów umów kredytowych / leasingowych etc. pod kątem oceny przyjętych zabezpieczeń oraz warunków cenowych,

ocena warunków umów o prowadzenie rachunków bankowych,

przygotowanie raportu z aktualnych warunków umów zawartych z instytucjami finansowymi,

określenie produktów / usług finansowych potrzebnych Klientowi,

przedstawienie możliwości optymalizacyjnych czynnych transakcji finansowych,

dopasowanie produktów finansowych oraz źródeł finansowania do potrzeb i możliwości Klienta,

przeprowadzenie renegocjacji z instytucjami finansowymi w zakresie poprawy warunków cenowych zawartych umów,

pozyskanie finansowania na korzystniejszych warunkach cenowych i/lub lepiej dopasowanych do potrzeb,

Audyt kredytowy - jaka forma współpracy ?

Executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typuexecutive coaching

Szkolenie- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie w trakcie 1-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,

Warsztaty- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania w zależności od wybranej tematyki,

Projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz prace merytoryczne nad projektem odbywają się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji,

Interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z merytorycznym przygotowaniem projektu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zaplanowanych zmian, więcej o projektach typu interim management,