---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

BIZNES PLANY

Biznes plan - kiedy warto o nim pomyśleć ?

czynione są starania o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz (od banków, inwestorów etc.),

przed ubieganiem się o dotacje ze środków Unii Europejskiej,

przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych (rozpoczęcie inwestycji, wejście na nowy rynek, wprowadzenie nowych produktów, zmiana form własności, zmiana profilu działalności),

przed założeniem nowej firmy,

podczas łączenia przedsiębiorstw,

Biznes plan - jakie są główne etapy ?

przedstawienie przez Klienta pomysłu na firmę, planowanych działań i oczekiwań,

skompletowanie niezbędnej dokumentacji,

ocena sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych,

uzupełnianie w miarę potrzeb informacji (kontakt telefoniczny, mailowy lub podczas spotkania),

przedstawienie projektu biznes planu do akceptacji,

wprowadzenie ewentualnych poprawek w trakcie opracowywania,

przekazanie kompletnego opracowania,

Biznes plan - jaka forma współpracy ?

Executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typuexecutive coaching

Szkolenie- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie w trakcie 1-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,

Warsztaty- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania w zależności od wybranej tematyki,

Projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz prace merytoryczne nad projektem odbywają się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji,

Interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z merytorycznym przygotowaniem projektu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zaplanowanych zmian, więcej o projektach typu interim management,