---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

BUDŻETOWANIE

Kiedy warto o nim pomyśleć i jakie są korzyści ?

 1. Zawsze, jeśli dotychczas nie korzystano z tego narzędzia,

 2. Potrzebujemy narzędzia controllingu finansowego,

 3. Zastanawiamy się nad spadkiem zysku lub możliwością jego wzrostu,

 4. Oceniamy efektywność przedsięwzięć gospodarczych i gospodarki finansowej,

 5. Zamierzamy wdrożyć lub usprawnić system motywacyjny - możliwość powiązania z osiąganiem celów budżetowych,

 6. Chcemy określić przychody i koszty, na różnych poziomach i przez różne ośrodki przychodowo/kosztowe,

 7. Umożliwia ocenę, czy realizowane są wcześniejsze założenia,wyłapywać na wczesnym etapie odchylenia,

 8. Pozwala ustalić odpowiedni dla firmy moment rozpoczęcia inwestycji,

 9. Otrzymujemy czytelne informacje o sytuacji finansowo-ekonomicznej,

 10. Zawiera pełen zakres raportów zarządczych, dla kadry menadżerskiej.

Główne etapy ?

 1. Określenie założeń do budżetu przy współpracy z Właścicielami i/lub Zarządem,

 2. Opracowanie budżetu – wskazanie ośrodków przychodowo/kosztowych i koordynowanie prac nad tworzonymi przez nie budżetami cząstkowymi,

 3. Połaczenie poszczególnych budżetów cząstkowych i przedstawienie ich do zatwierdzenia decydentom,

 4. Porozumienie się i zatwierdzenie budżetu poziomie właścicielskim i/lub Zarządu,

 5. Kontrola realizacji budżetu i ocena dokonań w oparciu o raporty generowane przez autorskie oprogramowanie,

 6. Ewentualna korekta przyjętych działań po ocenie wyników kontroli.