---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

STRATEGIA

Strategia firmy

W biznesie znajdziemy wiele przykładów potwierdzających słuszoność twierdzenia, że punktem wyjścia do sukcesu każdej firmy jest skuteczna koncepcja biznesowa, tj. strategia firmy. Zasada ta dotyczy bez wyjątku zarówno małych rodzinnych przedsiębiorstw, jak i globalnych korporacji.

Strategia marketingowa

Coraz krótszy czas życia produktów, agresywna polityka cenowa ze strony konkurencji, rozwijające się nowe kanały dystrybucji oraz coraz bardziej zaawansowane metody dotarcia z informacją o firmie i jej produktach/usługach do Klientów przyczyniają się do wzrostu znaczenia strategii marketingowej w przedsiębiorstwach.

Restrukturyzacja firmy

Dynamika zmian w makro i mikro otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw przyczynia się do występowania okresowych lub trwałych trudności w ich funkcjonowaniu na rynku. Dobrym przykładem wpływu takich zjawisk na przedsiębiorstwa są wydarzenia z lat 2008-2009 oraz pojawiające się regularnie w mediach informacje o problemach firm, które w przeszłości były

Balanced scorecard

Przygotowanie strategii firmy lub modyfikacja strategii firmy to pierwszy krok. Uzyskanie oczekiwanych efektów wymaga wdrożenia strategii i jej bieżącego monitorowania. Opracowana przez Kaplana i Nortona koncepcja zarządzania firmą w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników, ang. Balanced Scorecard jest uznaną i wykorzystywaną metodą operacjonalizacji strategii.