---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

RESTRUKTURYZACJA FIRM

Kiedy warto o niej myśleć?

 1. Brak dynamiki sprzedaży lub ujemna dynamika sprzedaży

 2. Niska lub ujemna rentowność firmy

 3. Problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań

 4. Wysoko rotacja pracowników oraz częste zmiany wśród kadry zarządzającej

 5. Zawsze, nawet wtedy gdy wydaję się, że firma jest w doskonałej sytuacji rynkowej oraz finansowej

 6. Jakie są główne etapy?

 7. Zidentyfikowanie oraz klasyfikacja przyczyn problemów – z wykorzystaniem elementów analizy strategicznej

 8. Określenie zakresu działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej (perspektywa krótkoterminowa)

 9. Opracowanie krótkoterminowych celów bieżącego monitorowania postępów we wdrażaniu planu restrukturyzacji

 10. Przygotowanie planu zakomunikowania zmian pracownikom (zarządzanie zmianami)

 11. Realizacja przyjętych celów i zadań krótkoterminowych

 12. Przeprowadzanie pełnej analizy strategicznej

 13. Określenie alternatywnych kierunków rozwoju i wybór strategicznego kierunku rozwoju firmy

 14. Przygotowanie opisu strategii w tym także strategii funkcjonalnych

 15. Opracowanie długoterminowych celów oraz zadań strategicznych

 16. Wdrożenie strategii – przygotowanie firmy do wdrożenia długoterminowych strategii rozwoju

Jaka forma współpracy?

 1. Executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typuexecutive coaching

  Szkolenie- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie w trakcie 1-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,

  Warsztaty- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania w zależności od wybranej tematyki,

  Projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz prace merytoryczne nad projektem odbywają się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji,

  Interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z merytorycznym przygotowaniem projektu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zaplanowanych zmian, więcej o projektach typu interim management,