---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

ZARZĄDZANE

Zasoby ludzkie

Kluczowym elementem z punktu widzenia realizacji każdej koncepcji biznesowej - strategii firmy, jest dobór pracowników, rozwój kompetencji pracowników oraz motywacja pracowników i ich satysfakcja z pracy. Jakość zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji bezpośrednio wpływa na uzyskiwane przez nią wyniki.

Zarządzanie procesami

Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności, poprawa efektywności przedsiębiorstwa, podnoszenie jakości oferowanych produktów lub usług, poprawa komunikacji w organizacji, to tylko niektóre korzyści wynikające z zastosowania wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania procesami.

Zarządzanie projektami

Wdrożenie koncepcji biznesowej - strategii firmy, jest ściśle związane ze sprawnością w zakresie realizacji projektów rozwojowych, modernizacyjnych i produkcyjnych, w tym także projektów inwestycyjnych. Kluczową kwestią jest szybkość i koszt realizacji tego typu przedsięwzięć oraz ich trafność weryfikowana poprzez stopień realizacji zakładanych celów.