---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Zarządzanie procesami - kiedy warto o tym myśleć ?

zawsze bez względu na sytuację w firmie

niska rentowność sprzedaży

zbyt długi czas realizacji dostaw

rosnąca liczba reklamacji

nieusystematyzowana organizacja pracy

przed wprowadzeniem zmian w strukturze organizacyjnej

Zarządzanie procesami - w czym możemy pomóc ?

analiza i mapowanie procesów biznesowych,

przygotowanie i przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników,

optymalizacja procesów biznesowych,

przygotowanie i wdrażania systemów pomiaru procesów biznesowych (jakość, czas),

optymalizacja procesów produkcyjnych,

zarządzanie łańcuchem dostaw,

tworzenie i wdrażanie procedur,

optymalizacja struktur organizacyjnych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - jaka forma współpracy ?

Executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typuexecutive coaching

Szkolenie- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie w trakcie 1-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,

Warsztaty- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania w zależności od wybranej tematyki,

Projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz prace merytoryczne nad projektem odbywają się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji,

Interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z merytorycznym przygotowaniem projektu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zaplanowanych zmian, więcej o projektach typu interim management,