---- KONTAKT

---- ul. Dąbrowskiego 7,
---- 60-838 Poznań
---- tel. 601 730 900
---- e-mail: biuro@ceroma.pl

ZASOBY LUDZKIE

Zarządzanie zasobami ludzkimi - kiedy warto o tym myśleć ?

zawsze bez względu na sytuację w firmie,

wysoka rotacja wśród pracowników,

wysoka absencja chorobowa,

dynamiczny wzrost liczby pracowników,

przed wprowadzaniem zmian w strategii firmy, systemie zarządzania firmą, procesach biznesowych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - w czym możemy pomóc ?

Identyfikacja problemów w obszarze Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i analiza przyczyn ich występowania,

przygotowanie i przeprowadzanie badań satysfakcji pracowników,

opracowanie systemów wynagrodzeń (w tym systemy premiowania),

projektowanie struktur organizacyjnych,

przygotowanie opisów stanowisk,

opracowanie systemów pomiaru kompetencji pracowników,

projektowanie systemów rozwoju kompetencji pracowników,

tworzenie indywidualnych planów rozwoju pracowników,

przygotowanie systemów ocen pracowniczych,

Opracowanie założeń do procesu rekrutacji pracowników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi - jaka forma współpracy ?

Executive coaching - forma współpracy polegająca na kilkugodzinnym spotkaniu indywidualnym lub cyklu takich spotkań z właścicielami lub przedstawicielami kadry zarządzającej, więcej o projektach typuexecutive coaching

Szkolenie- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie w trakcie 1-3 dniowego szkolenia, przekazana wiedza i narzędzia są wykorzystywane we własnym zakresie przez Klienta,

Warsztaty- przekazanie wiedzy i narzędzi w wybranym zakresie połączone z pracą nad konkretnym przypadkiem Klienta podczas zaplanowanych sesji warsztatowych, koordynacja pracy zespołu pomiędzy sesjami warsztatowymi, czas trwania w zależności od wybranej tematyki,

Projekt doradczy - przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz prace merytoryczne nad projektem odbywają się przy ograniczonym zaangażowaniu czasowym po stronie Klienta, udział Klienta wymagany jest na etapie podejmowania decyzji,

Interim management - najbardziej zaawansowana forma współpracy związana z merytorycznym przygotowaniem projektu oraz uczestniczeniem we wdrażaniu zaplanowanych zmian, więcej o projektach typu interim management,